BRC


Jakość i bezpieczeństwo żywności

Funkcjonując w łańcuchu producentów żywności oraz mając na uwadze nieustannie rosnącą świadomość klientów, jak również obowiązujące wymagania prawne, wysoka jakość oraz gwarancja bezpieczeństwa produktów spożywczych stały się jednymi z kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw tej branży. Tym samym warunkują one nie tylko ich prawidłowy rozwój, ale również zdolność do utrzymania się na rynku.

By móc skutecznie zarządzać jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych, niezbędnym staje się zastosowanie w zarządzaniu profesjonalnych i nowoczesnych narzędzi. Temu właśnie służy wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami normy BRC. W efekcie wdrożenia tego systemu, będącym międzynarodowo uznanym standardem, firma uzyskuje możliwość osiągania wymiernych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych korzyści. Najważniejsze z nich, to:

Korzyści zewnętrzne:

 • osiąganie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów spożywczych zgodnych z oczekiwaniami rynku i na stałym, powtarzalnym poziomie;
 • zmniejszenie ryzyka związanego z wyprodukowaniem żywności niezgodnej z wymaganiami władz sanitarnych oraz wynikającej z tego odpowiedzialności prawnej i finansowej;
 • błyskawiczne rozpoznanie na rynku jako zaangażowanie przedsiębiorstwa w tematyce produkcji bezpiecznej żywności;
 • wzrost konkurencyjności;
 • poprawa image przedsiębiorstwa;
 • certyfikat jako cenny instrument marketingowy;
 • lepsza pozycja rynkowa;
 • wzrost stopnia zadowolenia klientów;
 • zwiększenie wiarygodności firmy wobec klientów i organów kontrolujących;
 • obiektywny dowód ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa;

Korzyści wewnętrzne:

 • zmniejszenie kosztów związanych z niską jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • opanowanie powiązań organizacyjnych - jasne określenie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji;
 • większa elastyczność organizacji, co ułatwi wprowadzanie zmian i doskonalenie;
 • jasna dokumentacja realizowanych procesów;
 • wyznacznik najlepszych praktyk stosowanych w przemyśle;
 • ustalenie i skuteczna eliminacja przyczyn powstawania wad;
 • audyt przeprowadzony przez niezależną jednostkę stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla kierownictwa w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wszystkie te korzyści umożliwiają powstanie wewnętrznie silnego i dobrze zorganizowanego przedsiębiorstwa, które w zaufaniu do bezpieczeństwa i jakości produkowanej żywności, cały swój potencjał może skupić na budowaniu swojej marki i pozycji rynkowej.

ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

AB Texel Poland Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

BUNGE Polska Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Catermed S. A.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Tarczyński

KONTAKT

Jeżeli masz pytanie odnośnie prezentowanej oferty, skontaktuj się bezpośrednio z naszym doradcą

Wyślij zapytanietel. kom.: +48 510 245 727