ISO 14001


Zarządzanie środowiskowe

Skuteczne zarządzanie wpływem prowadzonej działalności na środowisko wymaga zastosowania w zarządzaniu profesjonalnych i nowoczesnych narzędzi. Temu właśnie służy wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. W efekcie wdrożenia tego będącym międzynarodowo uznanym standardem systemu, firma uzyskuje możliwość osiągania wymiernych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych korzyści. Najważniejsze z nich, to:


Korzyści zewnętrzne:

 • błyskawiczne rozpoznanie na rynku jako zaangażowanie przedsiębiorstwa w tematyce ochrony środowiska;
 • mniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności niezgodnej z wymaganiami przepisów prawa w dziedzinie ochrony środowiska oraz wynikającej z tego odpowiedzialności prawnej i finansowej;
 • wzrost konkurencyjności;
 • poprawa image przedsiębiorstwa;
 • certyfikat jako cenny instrument marketingowy;
 • lepsza pozycja rynkowa;
 • wzrost stopnia zadowolenia klientów;
 • zwiększenie wiarygodności firmy;
 • obiektywny dowód ciągłego doskonalenia;
 • stanowi konkretną podstawę dla środowiskowej sprawozdawczości;
 • uznawane przez organy kontrolujące.

Korzyści wewnętrzne:

 • zmniejszenie kosztów środowiskowych;
 • opanowanie powiązań organizacyjnych - jasne określenie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji;
 • większa elastyczność organizacji, co ułatwia wprowadzanie zmian i doskonalenie;
 • jasna dokumentacja realizowanych procesów;
 • wyznacznik najlepszych praktyk stosowanych w przemyśle;
 • audyt przeprowadzony przez niezależną jednostkę stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla kierownictwa w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wszystkie te korzyści umożliwiają stworzenie wewnętrznie silnego, dobrze zorganizowanego, zabezpieczonego i środowiskowo odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, które na solidnych fundamentach własnej organizacji cały swój potencjał może skupić na budowaniu marki i pozycji rynkowej.

ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

AB Texel Poland Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

BUNGE Polska Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Catermed S. A.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Tarczyński

KONTAKT

Jeżeli masz pytanie odnośnie prezentowanej oferty, skontaktuj się bezpośrednio z naszym doradcą

Wyślij zapytanietel. kom.: +48 510 245 727