ISO 27001


Bezpieczeństwo informacji

Dla firm o dużym potencjale rynkowym, kluczowym staje się zagadnienie odpowiedniego zabezpieczenia informacji niezbędnych do ich bieżącego funkcjonowania. Potencjalne skutki i koszty utraty danych lub ich przedostania się do konkurencji mogą w niektórych branżach wręcz warunkować jej możliwość utrzymania się na rynku. Stąd też narastająca potrzeba rynku na systemy odpowiedniego zabezpieczenia obiegu informacji.

By móc skutecznie zarządzać bezpieczeństwem informacji niezbędnym staje się zastosowanie profesjonalnych i nowoczesnych narzędzi. Temu właśnie służy wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001. W efekcie implementacji tego będącym międzynarodowo uznanym standardem systemu, firma zyskuje możliwość osiągnięcia korzyści, z których najważniejsze to:

 • odpowiednie zabezpieczenie aktywów (dane, informacje, majątek, itp.);
 • ograniczenie ryzyka nadużyć;
 • zapobieganie stratom finansowym;
 • przewidywanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych firmy;
 • wzrost efektywności działania organizacji;
 • zwiększenie świadomości pracowników;
 • dopracowanie zarządzania kryzysowego;
 • uznanie klientów i wzrost ich zaufania do przedsiębiorstwa;
 • zwiększenie wiarygodności przy współpracy z firmami zagranicznymi;
 • certyfikat jako cenny instrument strategii marketingowej;
 • poprawa image przedsiębiorstwa;
 • wzrost konkurencyjności;
 • lepsza pozycja rynkowa i możliwość rozszerzenia rynków zbytu;
 • obiektywny dowód ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa;
 • efektywne wykorzystanie czasu i zasobów;
 • przejrzystość procesów funkcjonujących w organizacji;
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i przepływu danych i informacji;
 • większa elastyczność organizacji, co ułatwia dalsze wprowadzanie zmian i doskonalenie;
 • wyznacznik najlepszych praktyk stosowanych na rynku;
 • audyt przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą stanowi dodatkowe potwierdzenie dla kierownictwa w zakresie dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wszystkie te korzyści umożliwiają stworzenie wewnętrznie silnego i zabezpieczonego przedsiębiorstwa, które na solidnych fundamentach własnej organizacji cały swój potencjał może skupić na budowaniu marki i pozycji rynkowej.

ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

AB Texel Poland Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

BUNGE Polska Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Catermed S. A.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Tarczyński

KONTAKT

Jeżeli masz pytanie odnośnie prezentowanej oferty, skontaktuj się bezpośrednio z naszym doradcą

Wyślij zapytanietel. kom.: +48 510 245 727