ISO 9001


Zarządzanie jakością

Dynamiczny rozwój gospodarki, ostra konkurencja i nieustannie rosnąca świadomość oraz związane z nią wymagania klientów sprawiły, iż wysoka jakość przestaje być już tylko prestiżowym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw. Staje się ona przede wszystkim poważnym elementem warunkującym zarówno prawidłowy rozwój, jak również zdolność do utrzymania się na rynku.

By móc skutecznie zarządzać jakością oferowanych produktów i usług niezbędnym staje się zastosowanie w zarządzaniu profesjonalnych i nowoczesnych narzędzi. Temu właśnie służy wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. W efekcie wdrożenia tego będącym międzynarodowo uznanym standardem systemu, firma zyskuje możliwość osiągania znacznych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych korzyści. Najważniejsze z nich, to:


Korzyści zewnętrzne:

 • osiąganie jakości oferowanych produktów i usług zgodnej z oczekiwaniami rynku i na stałym, powtarzalnym poziomie;
 • uznanie klientów i wzrost ich zaufania do przedsiębiorstwa;
 • certyfikat jako cenny instrument strategii marketingowej;
 • zwiększenie wiarygodności firmy jako dostawcy wysokiej jakości produktów i usług;
 • poprawa image przedsiębiorstwa;
 • wzrost konkurencyjności;
 • lepsza pozycja rynkowa i możliwość rozszerzenia rynków zbytu;
 • zmniejszenie ryzyka związanego ze spadkiem jakości produktów i usług;
 • obiektywny dowód ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa.

Korzyści wewnętrzne:

 • zmniejszenie kosztów działalności dzięki redukcji ilości wadliwych wyrobów gotowych i usług oraz lepszej organizacji pracy;
 • opanowanie powiązań organizacyjnych - jasne określenie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
 • efektywne wykorzystanie czasu i zasobów;
 • przejrzystość procesów funkcjonujących w organizacji;
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji;
 • uporządkowanie całego obszaru zarządzania przedsiębiorstwem;
 • większa elastyczność organizacji, co ułatwia dalsze wprowadzanie zmian i doskonalenie;
 • jasna dokumentacja realizowanych w firmie procesów;
 • wyznacznik najlepszych praktyk stosowanych na rynku;
 • ustalenie i skuteczna eliminacja przyczyn powstawania wad;
 • audyt przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą stanowi dodatkowe potwierdzenie dla kierownictwa w zakresie dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wszystkie te korzyści umożliwiają stworzenie wewnętrznie silnego i stabilnie rozwijającego się przedsiębiorstwa, które na solidnych fundamentach własnej organizacji cały swój potencjał może skupić na budowaniu marki i pozycji rynkowej.

ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

AB Texel Poland Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

BUNGE Polska Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Catermed S. A.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Tarczyński

KONTAKT

Jeżeli masz pytanie odnośnie prezentowanej oferty, skontaktuj się bezpośrednio z naszym doradcą

Wyślij zapytanietel. kom.: +48 510 245 727